Přihlásit jako nájemník Přihlásit jako majitel Přihlásit jako firma

Ochrana osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka a vzťahuje iba na internetové stránky www.flatio.sk a ich jazykových mutácií, ktoré vlastní spoločnosť Flatio, s.r.o. (ďalej len Flatio).

Vyhlásenie
Flatio sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodu, jeho osobné dáta vymaže z databázy. Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníckych práv alebo prenájmu tejto internetovej stránky inej fyzickej či právnickej osobe, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi alebo nájomcovi za rovnakých podmienok, pričom je nový vlastník viazaný dodržiavaním tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.